تدوین طرح بدنه‌سازی خیابان طالقانی شوشتر

خورنا: رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر شوشتر از تدوین طرح بدنه‌سازی خیابان طالقانی شوشتر در کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر شوشتر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس از شوشتر، حسین پنبه‌دانه‌پور صبح امروز در جلسه شورای اسلامی شهر شوشتر اظهار کرد: بدنه‌سازی خیابان طالقانی شوشتر از جمله طرح‌هایی است که برای سال‌های آینده باقی خواهد ماند و به این دلیل باید در معماری و طرح به کارگرفته شده در این زمینه دقت عمل بسیار زیادی به کار گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر با معماران زیادی جلسه تشکیل داده است، افزود: جلسات مکرر درباره مبانی نظری و … برای طراحی خیابان طالقانی شوشتر برگزاری شده است و طرح نهایی تا روزهای آینده برای عرضه به شورای اسلامی شهر آماده می‌شود.

وی با اشاره به نحوه اجرای این طرح تاکید کرد: قرار است تنها سه رواق به صورت کلکسیون برای بازار مرکزی شهر شوشتر اجرا شود تا اصناف برای مشارکت در اجرای این طرح بخشی از هزینه‌های اجرا را متقبل شوند و در این زمینه باید اصناف توجیه شوند.

وی گفت: کار تدوین و آماده‌سازی طرح مورد نیاز برای اجرای این پروژه برعهده کمیسیون عمران بوده است و هماهنگی با اصناف و توجیه بازار برای اجرای این طرح برعهده کمیسیون فرهنگی ـ اجتماعی شورای اسلامی شهر است و ربطی به کمیسیون عمران شورای شهر ندارد.

به گزارش خبرگزاری فارس، طرح بدنه‌سازی خیابان طالقانی شوشتر از سال ۱۳۹۰ آغاز شده است و اجرای آن و نیمه تمام رها شدن آن تا حد زیادی برای مردم شوشتر و به ویژه بازاریان نارضایتی‌های زیادی ایجاد کرده است.