برقراری ارتباطات رادیویی در کل سواحل خوزستان

خورنا: ابراهیم ایدنی عصر امروز در همایش روز ملی ایمنی و آتش‌نشانی بنادر کشور در بندر امام اظهار داشت: بمنظور افزایش ضریب ایمنی تردد در سواحل برقراری ارتباطات رادیویی جزو اولویت‌های جدی بنادر خوزستان بوده که هم‌اکنون در تمام سواحل این استان این ارتباطات برقرار است.
وی در ادامه از هماهنگی جدی حوزه‌های دریایی و سواحل بنادر خوزستان خبر داد و خاطرنشان کرد: برای افزایش ضریب ایمنی تردد در مسیر دریایی در بخش ایمنی با‌کارگیری توان سایر همکاران در بخش‌های تجسس و نجات دریایی و اجرای طرح همیار ناجی توانسته‌ایم امنیت کامل را برای شناورها تامین کنیم.
مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان از افزایش سطح علمی نیروهای آتش نشان بنادر خبر داد و تصریح کرد: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفتهتمام ایستگاه‌های آتش‌نشانی به افراد مجرد آموزش دیده و تجهیزات مناسب تجهیز شده است.
وی اضافه کرد: درصدد هستیم در بنادر از نیروهای آتش‌نشان جوان و ورزیده استفاده کنیم.
ایدنی از راه‌اندازی تیم اطفاء حریق دریایی خبر داد و گفت: با پیگیری‌ها و برنامه‌ریزی دقیق و همچنین در نظر گرفتن همه تمهیدات ایمنی میزان سوانح دریایی در سواحل خوزستان ۲۰ درصد کاهش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: حوادث جزئی نسبت به سال گذشته ۱۶ درصد، حوادث شدید ۶۴ درصد، حوادث منجر به فوت ۱۰۰ درصد و سوانح دریایی ۱۲ درصد کاهش یافته است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان افزود: در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد تجهیزات بندری دارای گواهینامه ایمنی هستند و توانسته‌ایم با تعمیم دستورالعمل‌های HSE، استانداردهای لازم در بخش ایمنی را با توجه به اهمیت ایمنی در بندر دستورالعمل‌های HSE تهیه ارائه کنیم.