مهمترین معضل بهداشت و درمان رامشیر، عدم استقبال پزشکان متخصص

خورنا :یعقوب اسعدی فرماندار شهرستان رامشیر در خصوص وضعیت شبکه بهداشت و درمان این شهرستان گفت: این شبکه دارای دو مرکز درمانی شهری، دو مرکز درمانی روستایی ، ۲۳ خانه بهداشت است و همچنین از سال ۸۶ بیمارستان ۳۲ تخته خوابه شهرستان فعالیت خود را آغاز نموده است.

به گزارش خورنا، فرماندار رامشیر ادامه داد: هم اکنون بخشهای بستری ، آزمایشگاه ، رادیولوژی ، سونوگرافی ، زایشگاه فعال بوده هرچند اتاق های عمل و ccu کاملاً تجهیز شده اما به دلیل نبود تخصص های لازم غیر فعال می باشد که این مسئله از طریق فرمانداری در حال پیگیری می باشد.

وی گفت: عدم فعالیت مرکز سونوگرافی شهرستان که کاملا تجهیز بوده را عدم استقبال پزشکان متخصص از لحاظ درآمدزایی در این مرکز اعلام نمود.

اسعدی از وجود نیروهای بومی در بخش بهداشت این شهرستان ابراز رضایت مندی نمود و افزود: با این وجود در بخش درمان به دلیل عدم وجود نیروی متخصص در شهرستان بیشتر نیروها غیر بومی می باشند .

فرماندار رامشیر ادامه داد: در بخش پزشکان متخصص هم اکنون شهرستان از متخصصان داخلی، اطفال و زنان بهره مند بوده و در خصوص جذب سایر متخصصان نیز به دلیل عدم استقبال پزشکان متخصص بخش خصوصی مقرر شد سهمیه رامشیر از تهران تامین و معرفی گردد.

وی گفت: برای جذب متخصص باید بستر لازم فراهم باشد از جمله آزمایشگاه، رادیولوژی، سونوگرافی، اتاقهای عمل، واحد مدارک پزشکی و نیروهای تخصصی مانند تکنیسن اتاق عمل، بیهوشی، پرستار، که همه بسترهای لازم به استثناء نیروی متخصص کافی فراهم می باشد.

اسعدی ادامه داد: علت کمبود پزشک متخصص، عدم استقبال پزشکان متخصص و نبود نیروی کافی متخصص در شهرستان و عدم استقبال نیروی متخصص غیر بومی جهت استخدام در شبکه بهداشت و درمان می باشد.

فرمادار رامشیر اقدامات شبکه بهداشت و درمان از بدو تاسیس تاکنون را اینگونه شرح داد: این اقدامات شامل راه اندازی تیم های سلامت روستایی و شهری که مهمترین آن اجرای طرح بزرگ پزشک خانواده و نظام ارجاع تجهیز واحد دندانپزشکی ، ارتقای شاخص های بهداشتی از قبیل صفرکردن مرگ مادر و مرگ کودکان زیر یک و پنج سال و همچنین جذب اعتبار و احداث ۹ واحد مسکونی پزشکان متخصص در بیمارستان بازسازی اساسی مراکز بهداشتی درمانی شهری و همچنین احداث ۴ خانه بهداشت است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *