ورود حفاری و نفت امیدیه به سوپر لیگ قطعی شد

خورنا: جابر قاطع گفت: مشکل تیم حفاری و نفت امیدیه برای ورود به لیگ حل شده و به عنوان خدمتگزار بسکتبال ایران از بازگشت این تیم ها به لیگ خوشحالم روز دوشنبه نیز به نمایندگی از استان خوزستان و برای دفاع از بسکتبال استان در جلسه سوپر لیگ بسکتبال شرکت می کنم.

وی تأکید کرد: وضعیت تیم صنایع ماهشهر نیز روز سه شنبه هفته جاری مشخص می شود و جلسه روز هفدهم شهریور بازهم به تعویق افتاد تیم نفت امیدیه و حفاری هر ۲ با مربیان بومی یعنی رضا بوفیتیله و غفور کامروا در لیگ شرکت می کنند و تیم پتروشیمی بندر امام نیز با مهران حاتمی وارد لیگ می شود.