امکانات بیمارستانی در شان مردم بندر امام نیست

خورنا : جمشید حمایتی بخشدار بندرامام خمینی با ضعیف شمردن خدمات درمانگاه تأمین اجتماعی بندرامام گفت: عملکرد درمانگاه تأمین اجتماعی بندرامام خمینی  با توجه به اعتراضات مکرر مردمی به بخشداری و ابراز نارضایتی شهروندان در ارائه خدمات به بیمه شدگان تامین اجتماعی مورد تایید اینجانب نیست.

به گزارش خورنا، حمایتی گفت: مدیریت تأمین اجتماعی استان برای حل مشکل کمبود امکانات و فضای درمانی، بایستی چاره اندیشی کند اما با توجه به انعکاس مشکلات تا کنون نتیجه مطلوبی در اصلاح ساختار و امکانات و تجهیزات به وجود نیامده است.

به گزارش خورنا و به نقل از خوزان، حمایتی در ادامه گفت :مرکز تامین اجتماعی شماره ۱و۲ بندرامام با توجه به آمار موجود بیمه شده گان اصلی و غیر اصلی میزان در آمد بالایی را وصول می نماید که با درآمد یکماه آن احداث یک بیمارستان ۵۰ تختخوابی در بندرامام برای شهروندان ممکن خواهد بود .

وی با بیان اینکه سال هاست در حق مردم شهر بندرامام کم توجهی شده است، اظهار داشت : مسئولین سازمان تامین اجتماعی باید برابر قانون و مقررات ۹% از درآمد وصولی خود را در محل برای بیمه شدگان هزینه کنند.

بخشدار بندرامام در پاسخ به سوالی مبنی بر هزینه کردن بودجه های در آمدی ادارات در شهر گفت : اعتبارات هر اداره که در چارچوب وظایف آنان انجام می شود برخی به حساب خزانه دولت واریز شده و برخی دیگر صرف فعالیت های عمرانی و آبادی شهر می شود که از جمله آن می توان شهرداری را نام برد .

حمایتی گفت : بایستی بر بودجه درآمد شهری مدیریت صحیح انجام پذیرد و اولویت، بر نیازهای شهروندان است. اداراتی که درآمد وصولی آنان به حساب خزانه واریز می شود بایستی بخشی از این درآمد را صرف مردم منطقه کرده و تأمین اجتماعی از جمله این سازمان ها است.

وی ادامه داد: فراهم نمودن امکانات و تجهیزات درمانی، بر عهده سازمان تامین اجتماعی می باشد و البته این کار دربندرامام به طور ضعیف و غیر قابل قبول صورت می پذیرد و نارضایتی شهروندان از عدم ارائه خدمات درمانگاه تامین اجتماعی بالا است.

حمایتی در پایان سخنان خود بیان داشت : مشکلات درمانی درمانگاه تامین اجتماعی بندرامام در چندین نوبت منعکس شده و در آخرین پیگیری در سفر دکتر حافظی مدیر عامل تامین اجتماعی کشور به شهرستان ماهشهر جناب آقای اسلامی نسب فرماندار وقت، ضمن بیان شفاهی مشکلات بندرامام به طور مکتوب موارد را بیان نموده اند و درخواست احداث یک بیمارستان یک صد تختخوابی را ارایه نموده است که موضوع درحال پیگیری می باشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *