گردوغبار دست به دامان اجلاس سران غیرمتعهدها شد

خورنا: چندین سال است که کشور ما گرفتار گرد وغبار است ،ریز گردهای عربی هرسال بیشتر وبیشتر مهمان کشورما می شوند .مهمانانی که چندان برای صاحبخانه خوشایند نیستند.

حالا اگرچه که این جند روز هوای تهران برای مهمانان اجلاس آبروداری کرد و هوای پاکی بود اما باعث نشد تا از گرد وغبار ها فراموشمان شود .قائم مقام ریاست سازمان و معاون محیط زیست انسانی می گوید رئیس سازمان محیط زیست با نوری المالکی نخست وزیر عراق پیرامون موضوع ریزگردها دیدار خواهد کرد اما هنوز زمان آن قطعی نشده است.

علی محمد شاعری به مهر، گفته: در حاشیه برگزاری شانزدهمین اجلاس کشورهای عدم تعهد رئیس سازمان محیط زیست با مهمانان کشورهایی که با ایران همسایه هستند دیدار می کند تا درباره معضل ریزگردها و مسائل مربوط به محیط زیست تصمیم گیری شود یکی از این دیدارها، ملاقات با نخست وزیر عراق است.

پیش ازاینهم البته مسئولان کشور ما وعراق چندین بار برای یافتن راهکاری برای مشکل گرد وغبار در دو کشور تشکیل جلسه داده بودند.

با وجود همه اقدامات انجام شده و اعتبارات صرف شده، هنوز هم ساکنان بسیاری از استان های کشور گردوغبار موجود در هوا را با هر دم به ریه های خود می کشند و برای روزهایی با آسمان صاف لحظه شماری می کنند.