۵ گزینه حامیان دولت برای ریاست جمهوری

خورنا: حامیان دولت دهم معتقدند در کابینه دکتراحمدی نژاد حداقل ۵ وزیر و معاون رئیس جمهور وجود دارند که از پتانسیل لازم برای کاندیداتوری ریاست جمهوری برخوردارند.

این گزینه ها عبارتند از:
۱-علی اکبرصالحی وزیر خارجه
۲- علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی
۳- فریدون عباسی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی هسته ای
۴- کامران دانشجو وزیر علوم تحقیقات و فناوری
۵- حمیدرضاحاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش.

به گزارش مشرق،گفته می شود استراتژی حامیان دولت تکثر کاندیدا در مرحله اول و ائتلاف در مرحله دوم انتخابات است.