پرچمدار ایران امشب روی رینگ می‌رود/ مظاهری: هیچ بهانه‌ای برای باخت ندارم

خورنا: او امیدوار است بتواند امشب با برد حریفش به دور دوم برسد. بوکسور دسته ۹۱ کیلوی ایران اعتراف می کند که کار سختی امشب دارد. او می گوید:«امشب مبارزه سختی دارم. حریفم هم کلمیبایی است که قهرمان جوانان جهان را یدک می کشد.» با این حال خودش خیلی امیدوار است: «هنوز نمی دانم چه اتفاقی می افتد. چرا که تا روی رینگ نروی مشخص نیست. با این حال اوضاع من خوب است. و هیچ بهانه ای برای باخت ندارم. اینجا جایی برای تعلل و توجیه نیست. باید مبارزه کنی.»

به گزارش خبرآنلاین؛ با این حال او باز هم درصدی برای باختش کنار می گذارد: «شاید هم ببازم. برد و باختم به همه چیز بستگی دارد. شاید ببازم نه به خاطر جو مسابقه . شاید روزم نباشد. شاید یک مشت بخورم و همه چیز تغییر کند. با این حال مهم است که در شرایط ایده آل مسابقه دهم.»

در این دوره برای اولین بار مسابقه های بوکس سید بندی شده. برای اولین بار بوکسورها برای مدال باید حتما با یک قهرمان مسابقه دهند. او که به برد روزبهانی اعتقاد داشت می گوید: «روزبهانی خیلی آماده بود. او آمده بود ببرد. حالا باید با حریف ترکیه ای مبارزه کند.»