شهر بازی قائم بهبهان پلمب شد

خورنا: کارشناس اداره نظارت بر اجرای استاندارد اداره کل استاندارد خوزستان گفت: به منظور حفظ و صیانت از حقوق شهروندان با هدف جلوگیری از بروز سوانح و حوادث احتمالی، از ادامه فعالیت شهربازی قائم بهبهان جلوگیری بعمل آمد.

اسماعیل عزیزی ها’ اظهار داشت: تجهیزات و وسایل تفریحی شهربازی قائم بهبهان به علت منطبق نبودن با استانداردهای مربوطه با حضور بازرسان این اداره کل، عوامل انتظامی و با حکم دستگاه قضایی پلمپ شد.

وی گفت: از جمله این وسایل می توان به چرخ و فلک، کشتی صبا، تاب زنجیری، هلیکوپتر کودک، دراگون، استخر توپ، سرسره بادی و ماشین شارژی اشاره کرد .

این مقام مسوول بیان داشت: بازرسان این اداره کل که پیشرو در استاندارد سازی شهرهای بازی در کشور هستند ، پیش از این اقدام به بررسی تجهیزات موجود در شهربازی قائم بهبهان کرده و اخطار های لازم و مهلت کافی برای رفع نقص دستگاه های غیر استاندارد را به شهرداری و بهره برداران داده بودند که با توجه به بازرسی مجدد و مرتفع نشدن نواقص در مهلت تعیین شده و به منظور حفظ جان و امنیت استفاده کنندگان از وسایل شهر بازی ، پیگیری های لازم برای پلمپ این دستگاه ها انجام شد.

کارشناس اداره نظارت بر اجرای استاندارد اداره کل استاندارد خوزستان بیان داشت: از این پس هیچ قصوری در رفع نواقص تجهیزات شهربازی پذیرفته نیست و به طور حتم از ادامه فعالیت شهرهای بازی که دارای نواقص باشند جلوگیری و برخورد های قانونی لازم در این خصوص صورت می‏گیرد.