شبکه های پویا و ورزش افتتاح شدند

خورنا: با حضور رئیس جمهور، اعضای هیئت دولت، رئیس صدا و سیما و جمعی دیگر از مقامات شبکه های پویا و ورزش رسما افتتاح شد.

شبکه ورزش ۲۴ ساعته است و شبکه پویا نیز از ساعت ۸ صبح تا ۲۴ به پخش برنامه‌های مختلف انیمیشن برای کودکان می‌پردازد.

در این جلسه روسای دو شبکه ورزش و پویا نیز با اشاره به برنامه‌های مختلف در نظر گرفته شده برای این دو شبکه گزارش کوتاهی از تشکیل این دو شبکه ارایه دادند.

به گزارش واحد مرکزی خبر،مراسم افتتاح دو شبکه ورزش و پویا که در جلسه هیئت دولت برگزار شد به صورت زنده از این دو شبکه و همچنین شبکه خبر پخش شد.