رئیس شبکه بهداشت و درمان ماهشهر خبرداد:

رویکرد مدیریتی ضعیف اصلی ترین مشکل کشتارگاه دام شهرستان ماهشهر

آمنه محتشمی- خورنا -جلسه سامان دهی کشتارگاه دام شهرستان ساعت ۹:۳۰صبح امروز با هدف بیان مشکلات حاد آن و ارائه راه کارهایی جهت رفع آن در فرمانداری برگزار گردید.
در ابتدای جلسه پس از نمایش تصاویری از وضعیت نامناسب کشتارگاه دام شهرستان و تشریح هر یک از موارد غیر بهداشتی موجو در آن هریک از دستگاه های مربوطه از جمله شبکه بهداشت و درمان،اداره محیط زیست،دامپزشکی و شهرداری ماهشهر به ارائه راه کارهایی جهت رفع مشکلات موجود پرداختند.
بهمئی رئیس شبکه بهداشت ودرمان ضمن اشاره به عدم کمبود امکانات کشتارگاه تصرح کرد:کشتارگاه دام شهرستان به دلیل مدیریت نامناسب آن با مشکلات بسیاری روبرو بوده است که سلامت شهروندان را با خطر مواجه کرده است ولی در چند وقت اخیر خوشبختانه شاهد تغیراتی از قبیل راه اندازی سیستم فاضلاب جدید ،تغییر ساعت کشتار از شب به روز و مهیا شدن سردخانه ی بالای صفر بوده ایم که تا حدودی از مشکلات کاسته ولی با این حال همچنان نیاز به تغییرات دیگری نیز می باشد.
وی همچنین افزود:پس ماندهای کشتارگاه دام پس از پس ماندهای هسته ای جزو خطرناک ترن ها محسوب می شوند لذا در این خصوص باید تدابیر اساسی اندیشیده شود و از خطرات بسیار جدی که ار این حیث متوجه سلامت شهروندان خواهد شد جلوگیری گردد.
ایرج سلیمانی رئیس اداره محیط زیست به مشکل دیگری در این خصوص اشاره نمود و بیان کرد:سرپیچی سلاخ ها از قوانین و دستورات بهداشتی عمده ترین مشکل موجود در کشتارگاه دام شهرستان می باشد ،بنابراین ضرورت میابد به طور جدی با کارکنان و سلاخان متخلف کشتارگاه برخورد صورت میگیرد که این مورد مستلزم ورود دستگاه های نظارتی،قضایی و نیروی انتظامی به این موضوع می باشد.
سالم عبادی معاون فرماندار نیز به ارائه راه کارهایی در این زمینه پرداخت و گفت:با توجه به وجود مشکلات بسیار تآسف بار کشتارگاه دام ،جهت کنترل شرایط و برخورد با متخلفین نیاز به بازرسی های هفتگی و مستمر دستگاهی قضایی،نظارتی و نیروی انتظامی ضرورت میابد.
وی افزود:با وجود اختصاص اعتباری بسیار بالا جت سرمایه گذاری در این زمینه و احداث کشتارگاه جدید از سوی شهرداری ماهشهر خبر داده شده و لیکن این پروسه،پروسه ای زمان بر بوده و به هیچ وجه نباید تا زمان احداث کشتارگاه جدید نسبت به کشتارگاه موجود غفلت کرد و باید جهت رفع مشکلات آن همت نمود.
سالم عبادی در پایان از بازرسی های هفتگی دستگاه های نظارتی،فضایی ونیروی انتظامی شهرستان خبر داد وبیان کرد:به دلیل اهمیت بسیار بالای موضوع و در خطر بودن سلامت مردم جهت بهبود وضعیت نامناسب کشتارگاه دام شهرستان و برخورد با متخلفین این امر،بازرسی های هفتگی و مستمر دستگاه های نظارتی ،قضایی و نیروی انتظامی از مصوبات این جلسه است و تا ۳ هفتگه دیگر و شروع به کار پیمانکار جدید اجرایی خواهد شد.