بی مسئولیتی خدمات شهری بندر امام خمینی +عکس

خورنا – حرف شما: شهرداری ، طبق وظایف و قوانین خود موظف به ایجاد نظافت و پاکسازی  خیابانها می باشد . اما واحدی بنام خدمات شهری که به بخش خصوصی داده شده است ، مشخص نیست که دستور و وظایفش چیست ؟!

بارها به اطلاع مسول کمیسیون خدمات شهری و دیگر اعضای شورای شهر و شهرداری از سوی شهروندان ، نسبت به جمع آوری نخاله اطلاع داده شده است ، اما عدم توجه و سهل انگاری ، نارضایتی های مکرری را برای مردم بوجود آورده است  . پشت کتابخانه عمومی شهر ، مسیر پر تردد مردم می باشد که در کنار آن فضای سبزی هم ایجاد شده است . اما مردم زمان تردد همیشه با صحنه  آشنایی مواجه میشوند !

محل تخلیه زباله در مسیر تردد مردم ، باعث ایجاد آلودگی و بیماری های مضمون میشود که مشخص نیست دستگاه بهداشت یا مسولان دیگر ، چرا سالها نسبت به این محل ف چاره اندیشی نکرده اند ؟!

۲۰۱۵۰۶۳۰۱۳۳۶۳۷

ارسالی از یک شهروند