تفحص از شرکت حفاری شمال در مجلس کلید خورد

خورنا -تحقیق و تفحص از شرکت حفاری شمال در مجلس شورای اسلامی کلید خورد.

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از شرکت حفاری شمال را تهیه و تدوین کردند.

در متن این طرح آمده است:

با توجه به گزارشات بدست آمده و واصله از کارکنان و مدیران خدوم و پرتلاش در خصوص تبعیض و بی عدالتی‌ها در عملکرد مدیریت شرکت حفاری شمال تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت حفاری شمال کلید خورد.
برخی موارد تقاضای تحقیق و تفحص
۱ قراردادهای مالی با پیمانکاران جزء و کلان
۲ هزینه‌های سرمایه گذاری در توسعه صنعت حفاری
۳ نحوه استخدام و جذب نیروهای انسانی
۴ نحوه واگذاری فعالیت‌های مختلف شرکت و بررسی هزینه کارکرد در زمینه های مختلف
۵ نحوه انتخاب و انتصاب مدیران شرکتی
۶ نحوه واگذاری شرکت به بخش خصوصی