طبق مصوبه خانه ملت

آیین‌نامه اجرایی استانی شدن انتخابات مجلس توسط وزارت کشور تهیه می‌شود

خورنا -نمایندگان مجلس مصوب کردند آیین‌نامه اجرایی استانی شدن انتخابات توسط وزارت کشور تهیه شود و به تصویب هیأت وزیران برسد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز یکشنبه پارلمان و در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی استانی شدن انتخابات مجلس، مواد ۱۳ و ۱۴ این طرح را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، ماده ۸ این طرح به استثنای تبصره‌های آن، ماده ۹ و تبصره یک آن و مواد ۲۴ و ۵۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی آن نسخ می‌شود.

وکلای ملت با ۱۵۸ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر ماده ۱۳ طرح مذکور را مصوب کردند.

همچنین خانه ملتی‌ها در ماده ۱۴ این طرح مقرر کردند که آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ تصویب آن توسط وزارت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.