همایش حامیان دولت تدبیر و امید بمناسبت دومین سالگرد حماسه ۲۴ خرداد در آبادان

به همت فعالان اصلاح طلب وهواداران دولت اعتدال ،همایش بزرگ حامیان دولت تدبیر وامید در محل تالار مهر آبادان برگزار شد.

خورنا – به همت فعالان اصلاح طلب وهواداران دولت اعتدال ،همایش بزرگ حامیان دولت تدبیر وامید در محل تالار مهر آبادان برگزار شد.
این همایش که روز یکشنبه ومصادف با دومین سالگرد حماسه ۲۴خرادد ۹۲برگزارشد علاوه برمیهمانان آبادانی وخرمشهری میهمان ویژه ای داشت. میهمان وِیژه این برنامه سیدرسول موسوی ازفعالان اصلاح طلب استان ومشاورفرهنگی استانداربود.
دراین مراسم سیدرسول موسوی ضمن ابراز خوشحالی ازحضوردرمیان خیل حامیان دولت عنوان داشت: با وجود گذشت دوسال ازعمردولت متاسفانه برخی هنوزبدنبال سنگ اندازی وتخریب دولت هستند.
هنوز همایشها وجلسات مخالفین دولت درحال برگزاریست واین وظیفه دوستان رسانه است که باید کمک کنند وجنبه های خوب کار دولت رابیشتر به مردم نشان دهند .باید که فضابرای حضور وکار مهیا باشد.
اصحاب رسانه نیاز به فرصت وامنیت دارند تا بتوانند دوشادوش زحمتکشان دولت به آنان کمک کنند واین حمایت بیشتری را می طلبد.
ایشان خاطرنشان کرد: حامیان دولت دراستان خوزستان از استاندارهمفکرخود انتظاردارند که شرایط برای حضوروبروزتوانمندیهای آنان بیشتر مهیا شودتابتوانند درکناردولت تدبیر امیدوارانه تر به استان خوزستان خدمت کنند.
این مراسم با شعر خوانی تعدادی از جوانان اصلاح طلب آبادانی واجرای زنده موسیقی ایرانی ازسوی گروه بومی سایه به پایان رسید.