بیرانوند هفتکل را اینطور تحویل گرفت! /عکس

خورنا – بدون شرح: بیرانوند هفتکل را اینطور تحویل گرفت!

 

این عکس توسط یکی از شهروندان هفتکلی به شماره ۰۵۱۲ — ۰۹۳۳ به سامانه ارتباطی واتس اپ ندای هفتکل ارسال شد.

 

عکس - خبرگزاری ندای هفتکل