طرح جدید و دو فوریتی مجلس برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

خورنا: عبدالعلی تاجی اظهار امیدواری کرد با تصویب طرح دوفوریتی نمایندگان برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اولا درآمد نیروهای شرکتی افزایش یابد، ثانیا آنها از بلاتکلیفی بیرون آمده و امنیت شغلی پیدا کنند و ثالثا اجحاف نیروهای شرکتی پایان یابد.

به گزارش خوران تاجی افزود: از طرفی قرار نیست نیروهای شرکتی با تبدیل وضعیت به استخدام دولت درآیند چون این افراد در قالب قراردادهای کار معین یا قراردادهای تامین اجتماعی یکساله با دستگاه اجرایی مشغول کار می‌شوند و آنها نیروی دولتی استخدام شده به حساب نمی‌آیند. بلکه تابع قوانین کار و زیرمجموعه صندوق تامین اجتماعی خواهند بود و فقط با تبدیل وضعیت از دستگاه اجرایی حقوق دریافت می‌کنند.

تاجی افزود: تفاوت نیروی شرکتی بعد از تبدیل وضعیت در کاهش هزینه جاری دستگاه اجرایی، افزایش امنیت شغلی و جلوگیری از استثمار و بهره‌کشی از انسان‌ها می‌شود و از طرفی دیگر پدیده‌هایی مانند به‌کارگیری دخترخاله و پسرخاله در دستگاه‌ها برچیده می‌شود.

وی تاکید کرد: با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی حجم دولت بزرگ نمی‌شود چون استخدام دولتی از طریق نشر آگهی و شرکت در آزمون تخصصی و گذراندن فرآیند استخدام است.