عضوجبهه پایداری: درباره نامزدی جلیلی اتفاق نظر نداریم

خورنا: وی در ادامه افزود: همچنین حجت شرعی مقدم بر تصمیم گیری اعضای تشکل است اما در حزب اینگونه نیست وقتی حزب به یک جمع بندی می‌رسد همه اعضا موظف به انجام آن هستند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران،روانبخش در ارتباط با حمایت این جبهه از کاندیداتوری سعید جلیلی برای ریاست جمهوری بیان داشت: بحث و اتفاق نظری در خصوص حمایت از سعید جلیلی در جبهه پایداری نشده است.