حرف شما: خاکبرداری غیر اصولی در بندر امام خمینی(ره)

خورنا: متاسفانه مدتی است به بهانه تکمیل ورودی آزاد راه بندر امام خمینی به اهواز اراضی حد فاصل شهر بندر امام تا آزاد راه که در برنامه توسعه شهر بندر امام در سال های آینده با توجه به افزایش نفوس و توسعه شهری در نظر گرفته شده است با مجوز مسئولین فرمانداری و توسط […] مورد هجوم قرار گرفته و تمام خاک های اراضی جهت تکمیل این آزاد راه برداشت می شود.

حال سوال اینجاست که چرا پیمانکاران به جای برداشت خاک از معادن در جاده بندر امام به آبادان یا ماهشهر به امیدیه، باید از این اراضی برداشت شود؟

چرا مسئولین راه و شهرسازی، بخشداری، شورای اسلامی شهر و ده ها مسئول دیگر در این باره سکوت اختیار کرده اند؟

آیا هزینه خاکریزی مجدد، کوبیدن خاک، رفع خطر از پایه های برق فشار قوی، تخریب طبیعت و از بین بردن اکوسیستم محاسبه گردیده است؟

شهروند بندر امامی