زوج های کهنسال اندیمشک قربانی سارقین

دستگیری سارقین به عنف در اندیمشک

خورنا: رئیس پلیس اندیمشک : سارقین به عنف در اندیمشک دستگیر شدند .

 

به گزارش خورنا از اندیمشک، اکبر کروندی رئیس پلیس شهرستان اندیمشک  از دستگیری سارقین به عنف در شهرستان اندیمشک خبر داد .

 

رئیس پلیس اندیمشک گفت : این سارقین که  با هدف تامین نیات شوم خویش از یکی از شهرهای مجوار به اندیمشک آمده و با انتخاب سوژه های خود در اندیمشک به اعمال مجرمانه و منافی امنیت جامعه می پرداختند .

 

وی بر لزوم توجه شهروندان به رعابت نکات ایمنی و هوشمندی و مشارکت مردمی در کاهش میزان جرایم تاکید نمود و افزود: این سارقین  معمولا طعمه های خود را از  میان افراد و زوجین مسن انتخاب و پس از ورود به اندیمشک به اجرای اعمال شوم  مجرمانه ی خود می پرداختند که  با همکاری مردم و اقدام سریع و هوشیاری پلیس  این بار به دام افتاده  و توسط مامورین انتظامی قبل از فرار دستگیر و تحویل مقام قضایی شدند.

 

کروندی افزود : این سارقین دو نفر بوده و پس از به  منازل زوج های سالمند دست و پاهای قربانیان را می بستند و دارایی های ارزشمند این قربانیان را به سرقت می بردند .

 

وی در ادامه با بیان اینکه این پرونده در مراحل ابتدایی است بر همکاری مردم و حضور به موقع پلیس در راستای تقویت اجتماعی تاکید نمود و گفت : آگاهی بخشی بر مردم در جهت مقابله ی مناسب با نا به هنجاری های اجتماعی و هوشمندی مردمی در مواقع ضروری میتواند در کاهش آسیب های مجرمانه ی سارقین بسیار موثر باشد .

 

رئیس پلیس اندیمشک ادامه داد : پلیس با تمام بضاعت های خویش تمام تلاش خود را به منظور تقویت امنیت مردم را انجام می دهد و خوشبختانه در طول ماه های اخیر با اقدامات به موقع پلیس و هوشمندی مردمی شاهد کاهش چشمگیر جرایم مختلف از جمله سرقت با توجه به تاکید موکد مسوولین ارشد انتظامی کشور در ریسدگی و توجه ویزه به این مقوله هستیم و امیدواریم با فرهنگ سازی و همکاری مسئولین ذی صلاح و همراهی مردم امنیت خاطر را پیش از گشذته برای مردم اندیمشک به ارمفان آوریم .