سفر فرمانده کل سپاه به خوزستان

خورنا فرمانده کل سپاه پاسداران امروز وارد اهواز شد.

سردار سرلشکر جعفری در فرودگاه اهواز مورد استقبال مقامات استان خوزستان قرار گرفت .
فرمانده کل سپاه قرار است در این سفر از برخی شهرهای استان بازدید کند.