پاکسازی اندیمشک از متکدیان

خورنا حمیدرضا گودرزی روز چهارشنبه در نشست ساماندهی متکدیان در فرمانداری اندیمشک افزود:با تشکیل کارگروهی شامل نیروی انتظامی،شهرداری ، بهزیستی ، شبکه بهداشت و درمان و نهادهای حمایتی طرح جمع آوری و ساماندهی متکدیان از سطح شهرستان اندیمشک آغاز شده است.

وی افزود:اجرای این طرح در راستای کاهش ناهنجاری های اجتماعی در سطح شهرستان اندیمشک آغاز شده و ادامه دارد.

فرماندار اندیمشک اظهار داشت:به دلیل مهاجر پذیر بودن این شهرستان روزانه شاهد حضور متکدیان از مناطق مختلف در اندیمشک هستیم.

سرهنگ اکبر کروندی فرمانده انتظامی اندیمشک نیز گفت:متکدیان بعد از شناسایی توسط نیروی انتظامی از سطح شهر جمع آوری می شوند.

احمد مجیدی مدیر شبکه بهداشت و درمان اندیمشک گفت:متکدیان جمع آوری شده از نظر سلامت روانی و نیز بیماری ایذر، اعتیاد ، هپاتیت مورد معاینه و درمان قرار می گیرند.

بهمن رشنو رییس اداره بهزیستی اندیمشک گفت:پس از جمع آوری این متکدیان توسط نیروی انتظامی و انجام آزمایشات ابتدایی ، متکدیانی که اعتیاد، بیماری جسمی و روانی نداشته باشند به مرکز نگهداری در اهواز منتقل می شوند.

شهرستان اندیمشک در شمال خوزستان ۱۷۰ هزار نفر جمعیت دارد.

ایرنا