سرپرست فرمانداری گتوند منصوب شد

خورنا عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان در حکمی سید مجید صالحی را به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان گتوند منصوب کرد.

صالحی، پیش از این سابقه حضور به عنوان بخشداری گلگیر، بخشدار مرکزی و معاونت فرمانداری مسجدسلیمان را داشته است.