احداث ۶ مرکز تیم سلامت در اندیمشک

خورنا:مهندس کاظمی رییس مرکز بهداشت اندیمشک  گفت: مهمترین دستاورد طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت ایجاد پایگاههای سلامت یا مرکز تیم سلامت در حاشیه شهر ها است.

مهندس کاظمی  افزود: در گذشته در شهرستان اندیمشک فرمانداری مطالعه ای توسط دانشگاه شهید چمران اهواز انجام داده و سکونت گاههای غیر رسمی را با مشخص کردن شاخصه هایی از چند جهت بررسی کرده است، از جمله وضعیت اجتماعی، فرهنگی ، امکانات بهداشتی و درمانی که بر اساس این مطالعه حدود ۴۰ درصد جمعیت یا ۵۹ هزار نفر را شامل می شود.

کاظمی گفت: در حوزه بهداشت و درمان بر اساس بلوک بندی و تقسیماتی که انجام شده است، مناطق مورد مطالعه را به ۶ بلوک تقسیم شده اند، از جمله ( حاجیوندها، بیرانوندها، بخش از کوی شهدا یا ساختمان، قلعه پائین و ..)  که در هر کدام از این بخش ها یک مرکز تیم سلامت راه اندازی خواهد شد.

وی افزود : در این پایگاهها علاوه بر پرسنل بهداشتی و درمانی، به ازای هر ۱۲ هزار نفر یک ماما  ۲ نفر کارشناس یا کاردان بهداشت و روان شناس وجود دارد.

به ازای هر ۲ پایگاه بهداشت یک مرکز تیم سلامت داریم، که هم پرستار ، داروشناس، کارشناس تغذیه و کارشناس بهداشت دارد که کمک بزرگی به مردم در حاشیه شهر می کند که در این حاشیه دسترسی راحت  و سریع به امکانات بهداشتی داشته باشند.

وی در ادامه گفت: علاوه بر اینها به ازای هر پایگاه یک کارشناس مبارزه با بیماری ها برای بیماری های رفتاری از جمله رفتاری ، ایدز، هپاتیت و یا سل که در مناطق پر تراکم حاشه شهری که تراکم جمعیتی هم وجود دارد، که ممکن است امکان بیماری های عفونی وجود داشته باشد، مستقر خواهد شد.

این پایگاهها تا ۲۲ بهمن راه اندازی خواهد شد، که از طریق بخش خصوصی و مناقصه شرکت هایی که در زمینه بهداشتی درمانی شناخته شده و فعال هستند انجام می شود،   و پرسنلی را که می گیرند باید حتما رسته بهداشتی درمانی داشته باشند، که هرکدام ۱۲۰ ساعت آموزش نظری و ۶۰۰ ساعت آموزش عملی خواهند دید، که به اینها کارشناسان بهداشتی چند پیشه خواهند گفت که در همه زمینه های بهداشتی در این پایگاهها فعال باشند.