آبزی‌پروری ماهشهر متحول می‌شود

خورنا سیدرحیم مغینمی شامگاه سه‌شنبه در جلسه شورای اداری این شهرستان اظهار کرد: با مطالعات صورت گرفته و با توجه به ظرفیت‌های مختلف موجود از جمله پرورش ماهی در قفس در دریا در منطقه بحرکان هندیجان و شهرستان ماهشهر ظرفیت خوبی در بحث تکمیل و توسعه آبزی‌پروری وجود دارد. وی ادامه داد: در همین راستا دو مجتمع بزرگ آبزی‌پروری در حال تکمیل است که با بهره‌برداری از آنها ۲۰ هزار تن به ظرفیت ۵۲ هزار تنی موجود اضافه خواهد شد.

مدیرکل شیلات استان خوزستان خاطرنشان کرد: در شمال استان نیز بحث توسعه پرورش ماهیان خاویاری و سردآبی در دستور کار قرار گرفته و پروانه‌های تأسیس صادر شده و افق توسعه را در پایان برنامه در ارتباط با آبزی‌پروری بیش از ۱۷۵ هزار تن پیش‌بینی می‌کنیم که در افق ۱۴۰۴ نیز این رقم با احتساب استحصال از دریا به بیش از ۲۲۵ هزار تن خواهد رسید. مغینمی ادامه داد: با توجه به اینکه بزرگ‌ترین ایستگاه تحقیقاتی تکثیر ماهیان دریایی در ماهشهر و بندر امام قرار گرفته و خوریات غنی از ذخایر و صیدگاه‌های مفیدی نیز در این منطقه وجود دارد امیدواریم که بتوانیم در توسعه پرورش ماهی در قفس و تولید گونه‌های بومی برای استفاده در آب‌های شور و لب شور یک تحولی را در منطقه ایجاد کنیم.

وی یادآور شد: شهرستان بندر ماهشهر هم‌اکنون تولیدات بیش از ۵ هزار تن از طریق صید از دریا را برعهده دارد و جمعیتی حدود ۳ هزار نفر صیاد به طور مستقیم و غیر مستقیم در بنادر و صیدگاه‌های این شهرستان مشغول به فعالیت هستند.

منبع / فارس