اتصال خط ریلی شلمچه به بصره یکی از اولویت ها در خوزستان است

پیروز حناچی معاون وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگاران ، عنوان کرد: یک از اولویت های اصلی که باید در استان خوزستان بیشتر از سایر پروژه ها به آن توجه شود ایجاد خط ریلی شلمچه – بصره است که این وعده را می دهیم که به صورت جدی به این پروژه بپردازیم.

وی در خصوص اجرای پروژه هایی که برای خوزستان در اولویت قرار دارد، گفت: شاید اصلی ترین بحثی که برای خوزستان در اولویت قرار دارد اتصال راه آهن شلمچه – بصره است که هم به سود ما و هم به سود طرف عراقی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: این پروژه یکی از اولویت ها در استان خوزستان به شمار می رود و می تواند تاثیر خوبی در رونق استان خوزستان داشته باشد.

حناچی تصریح کرد: راه اندازی این خط ریلی یکی از مباحثی است که در چند ماه گذشته در نشست هایی که برگزار شده است به صورت مستمر به آن پرداخته ایم

وی بیان کرد: باتوجه به ظرفیت هایی که استان خوزستان دارد اجرای این پروژه نقش بسیار مهمی در تعامل هر چه بهتر بین دو کشور و استان های خوزستان و بصره دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی اتصال بین شهرهای استان خوزستان از طریق شبکه راه آهن برقرار است اما این شبکه در برخی مناطق نیازمند ترمیم و اصلاح است.