تاوان خدمت/ نگاهی به مخالفت ها با شهردار اهواز

خورنا نیچه بر این باور استوار بود که در صورت حاصل شدن اجماع ضدین و نقیضین؛ هنر پدیدار می شود. گویی فراوری مفاهیم پارادوکسیکال نوعی فعالیت هنرمندانه به زعم او محسوب می شود.

از این روست که می توانیم گفت اگر خدمت جهادی و فعالیت صادقانه شبانه روزی تاوانی داشته باشد و هزینه ای تحمیل سازد به راستی چه باک! این اما ظاهرا هنر عصر ماست که پاداشی برای خدمت در نظر گرفته نشود و در ازای خدمت تاوانی بستانند.
این روزها در آستانه بهره برداری رسمی از نخستین زیرگذر کلانشهر اهواز هستیم.
در ماه آینده نیز اولین پارک بانوان شهر به زنان شایسته اهوازی تقدیم می شود و در بیست و دوم بهمن عملیات تعریض و در واقع احداث پل دقایقی به اتمام می رسد.
جالب توجه این که هر سه پروژه برای بار نخست و ظرف یک سال به اتمام می رسند.
سید خلف موسوی در یک سال گذشته با اهتمامی که به این سه پروژه مهم داشت، عیار و معیار نوپیدایی در عرصه عمران و مدیریت شهری در کلانشهر اهواز بنا نهاد.
بی تردید کار و بار اول سخت و پیچیده است. بنابراین انتظار می رود شهردار موسوی در سال دوم فعالیت خود با تجاربی که اندوخته تحولات بیشتر و سترگی رقم زند.
به نظر می رسد او خود چنین مطالبه ای را درک کرده و به پیشوازش شتافته است.
سیدخلف موسوی در بهمن ماه کلید احداث تقاطع سه سطحی و بدیع چهارشیر را می زند تا این پروژه عظیم ۷۰ میلیارد تومانی در مهم ترین میدان شهر؛ چهره شهر اهواز را به نقطه آرمانی نزدیک کند.
تصور کنید فارغ شدن شهرداری از پروژه تعریض پل سوم، زیر گذر خلیج فارس و پارک بانوان؛ فرصت و اعتبار بیشتری در اختیار موسوی خواهد گذاشت تا گره فروبسته پروژه زیرگذر شریعتی، تقاطع غیر همسطح جوادالائمه و روگذر و اتوبان ولایت را بگشاید.
بی گمان پیشرفت های کنونی در سایه حمایت استاندار، نماینده ولی فقیه و اعضای شورای چهارم رخ داده است. چه این که شهرداری اهواز در سال جاری از اعتبارات دولتی محروم و کاملا به بودجه و درآمدهای جاری متکی بود.
حالا اما در چنین شرایطی شاهد طرح سوالی از شهردار هستیم که البته اختیار قانونی عضو شوراست اما به نظر می رسد در برهه کنونی این سوال خستگی را بر تن شهردار خواهد گذارد.
اما چه باک اگر هدف اصلی خدمت، مردم باشند و راستی این مردم قدرشناس،عادلانه ترین قضاوت ها را خواهند داشت و اگر تاوانی برای خدمت به این مردم وجود دارد قطعا شهردار موسوی این تاوان را پاداش و امتحانی الهی خواهد دانست و اما فردا روز دیگری است!