استاندار خوزستان : راه درمان اشتغال توسعه مراکز فنی‌و‌حرفه‌ای است

خورنا استاندار خوزستان گفت: راه درمان درد تولید و اشتغال خوزستان، توسعه مراکز علمی فنی‌و‌حرفه‌ای است که نیروهای با تجربه‌ای را تربیت و به جامعه تحویل می‌دهد.

عبدالحسن مقتدایی در حاشیه بازدید از نمایشگاه دانشکده فنی‌و‌حرفه‌ای دانشگاه شهید‌چمران اهواز، اظهار‌کرد: موقعیت‌هایی که هم‌اکنون در بخش‌های مختلف صنعتی حاصل شده با پشتوانه کارهای علمی و پژوهشی چنین مراکزی انجام شده و معتقدم تأثیری که آموزش‌های پژوهشی در تربیت نیروهای جدید دارد، بیش از تاثیر مباحث تئوری دانشگاهی است.

وی با ابراز رضایت‌مندی از نمایشگاه دانشکده فنی‌و‌حرفه‌ای دانشگاه شهید‌چمران اهواز افزود: این نمایشگاه پژوهشی، دستاوردها و نتایج کاربردی خوبی دارد که نشانگر تجربه و برداشت علمی و عملی دانشجویان از دروس ارائه شده در تدریس است.

مقتدایی با اعلام این خبر که درصدی از اعتبارات عمرانی برای حمایت از پژوهشگران جهت انجام کارهای پژوهشی، اختصاص می‌یابد، تصریح‌کرد: مرکز آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای دانشگاه شهید‌چمران اهواز باوجود محدودیت و مظلومیت در امکانات، اقدامات خیلی خوبی در کارهای علمی و پژوهشی انجام داده است.

مرجع / ایسنا