کشت پاییزه شادگان مجددا دچار کمبود آب نشود!

خورنا مدیر اداره جهاد کشاورزی شادگان به اشاره به این‌که این شهرستان در اوایل کشت امسال با مشکل کمبود آب مواجه شد، گفت: انتظار داریم در ادامه این فصل مجددا مشکل یا کمبود آب جهت آبیاری اراضی کشاورزی به‌وجود نیاید.

حمید مطرودی اظهارکرد: در حال حاضر ۱۲ هزار هکتار محصور گندم، ۴ هزار هکتار محصول جو و ۳۰۰ هکتار محصول کلزا در قالب کشت پاییزه در شادگان کشت شده است.

وی افزود: ما توانستیم مطابق با برنامه قبلی خود، کشت محصولات را در سطوح مورد نظر انجام دهیم.

مطرودی تصریح‌کرد: معرفی کشاورزان به امور آب جهت عقد قرارداد آب و به شرکت پخش جهت دریافت سوخت و همچنین معرفی آن‌ها به بانک کشاورزی جهت دریافت تسهیلات بانکی برای طرح محوری گندم از جمله اقدامات ما در کشت پاییزه بوده است.

وی عنوان‌کرد: در اوایل کشت به دلیل مشکلات ناشی از کمبود آب، کشت محصولات پاییزه با تأخیر انجام شد و خسارت‌هایی نیز به مزارع کشاورزی وارد شده است.

مرجع / ایسنا