پنجمین پیروزی تیم بسکتبال پتروشیمی بندرامام در لیگ دسته دوم بسکتبال کشور

مهدی چاروسایی خبرنگار ورزشی خورنا:از سری مسابقات لیگ دسته دوم بسکتبال کشور درهفته یازدهم این رقابت ها تیم بسکتبال پتروشیمی بندرامام به پنجمین پیروزی خود دست یافت.

بازیکنان جوان وبومی تیم بسکتبال پتروشیمی بندرامام توانستن دریک بازی زیبا بانتیجه ۷۲بر۵۱تیم بسکتبال دیار خلیج فارس راشکست دهند

تیم پتروشیمی بندرامام درهفته آینده مسابقات قرعه استراحت دارد