رییس اداره منابع طبیعی امیدیه: ۴۹ فرصت شغلی توسط این اداره ایجاد شد

خورنا ‘ یونس اسکندری’ سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهارکرد: این قراردادها در قالب طرح های آبیاری و مراقبت، بیولوژیک، آبخیزداری، بیابان زدایی، جنگل کاری، کشت و مراقبت،آبیاری و واکاری، در سطح ۱۷ هزار و ۴۲ هکتار در این شهرستان است.

وی بیان داشت: با مجریان طرح های مرتعداری شهرستان امیدیه جلساتی برگزار، و مقرر شد بر اساس کتابچه های طرح مرتعداری، برای اصلاح و احیای مراتع در امسال اقدام کنند.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان امیدیه افزود: احیا و اصلاح مراتع از قبیل ذخیره نزولات آسمانی، بوته کاری و قرق در طرح های مرتعداری صورت گرفته، و دامداران در موعد مقرر وارد مراتع خواهند شد.

شهرستان امیدیه در جنوب شرق خوزستان، دارای ۲۰ هزار هکتار جنگل و ۲۰۰ هزار هکتار مرتع است.

منبع / ایرنا