گلایه اهوازی ها از شلوغی جایگاههای CNG

خورنا / ‘هنوز سرما از راه نرسیده تعدادی از جایگاههای سوخت CNG اهواز یا غیر فعال یا به صورت نیمه فعال شده اند و همین امر سبب شده است تا رانندگان برای سوخت گیری با مشکلات فراوانی مواجه شوند.’

‘صف های طولانی در جایگاههای فعال و معطل شدن رانندگانی که اکثرا از راه مسافرکشی یا حمل و نقل امرار معاش می کنند موجب گلایه آنها شده است.’
‘علی راننده تاکسی در این خصوص گفت: صبح باید ساعت پنج از خانه بیرون بزنم تا بتوانم حداقل تا ساعت شش خود را به سرویس هایم برسانم.’
‘این راننده ادامه داد: متاسفانه این مشکل هرساله جایگاههای سوخت در اهواز است و گویا مسولان هم قرار نیست فکری برای آن بکنند.’
‘راننده دیگری که خود را کریم معرفی کرد در خصوص وضعیت پیش آمده گفت: در حال حاضر چهار تا پنج جایگاه درون شهری غیر فعال هستند، یعنی مسوولان امر این حقیقت را نمی دانند.’
‘شهروند دیگری که خود را پرویز معرفی کرد از مسولان امر درخواست کرد که برای یکبار خود را جای مردم بگذارند و صبح زود از خواب شیرین بزنند شاید آن وقت به فکر حل مشکل بیفتند.’
‘آنچه گفتنی است این موضوع است که رانندگان از شرایط موجود و معطل شدن زیاد گلایه ای شدید داشتند و اعتقاد دارند که مسولان امر نه پاسخگو هستند و نه برای رفع مشکل گامی بر می دارند.’
منبع / روزنامه کارون