رییس آموزشکده فنی حرفه ای چمران اهواز:جوانان از رشته های فنی و حرفه ای استقبال نمی کنند

خورنا ‘ سید بهزاد علوی’ شنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهارکرد: برای ایجاد اشتغال هر چه بیشتر در خوزستان نیاز است که جوانان و جامعه با توانمندی های مراکز فنی و حرفه ای آشنا شوند.

وی گفت: برای آشنایی هر چه بیشتر جوانان با بازار کار و ایجاد اشتغال نخستین نمایشگاه توانمندی ها و ظرفیت های آموزشکده های فنی و حرفه ای با هدف جلب جوانان به رشته های کاردانی فنی برگزار می شود.

علوی افزود: این نمایشگاه با هدف تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه، استفاده از حداکثر ظرفیت آموزشکده های خوزستان در فعالیت های پژوهشی صنایع و تولید، و آگاهی جامعه از توانمندی های مراکز فنی و حرفه ای و تاثیر آن بر کارآفرینی و اشتغال برگزار می شود.

رییس آموزشکده فنی و حرفه ای شهید چمران اهواز گفت: این نمایشگاه در ۲۳ تا ۲۷ آذر امسال همزمان با هفته پژوهش در محل این آموزشکده برپا می شود.

وی افزود: تولیدات دانشجویان فنی و حرفه ای در این نمایشگاه در سه گرایش مرمت و ساخت تجهیزات برقی و الکترونیکی و اختراعات دانشجویی است، با برگزاری این نمایشگاه ظرفیت های خوزستان در بخش فنی و حرفه ای معرفی می شود.

علوی بیان داشت: همچنین نمایشگاه کتاب تخصصی در موضوع فنی و حرفه ای با حضور ناشران کتاب با ۲۰ درصد تخفیف در حاشیه آن برپا می شود.

منبع / ایرنا