مدارس غیردولتی خوزستان نباید صندلی خالی داشته باشند

خورنا علیرضا یوسفی ظهر امروز در گردهمایی موسسان مدارس غیر دولتی خوزستان اظهار کرد: هشت درصد از دانش آموزان خوزستان و ۱۴ درصد از دانش آموزان کلانشهر اهواز در مدارس غیر دولتی مشغول به تحصیل هستند. همچنین ۳۰ درصد از هنرجویان هنرستان های کار و دانش این شهر در هنرستان های غیر دولتی تحصیل می کنند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطر دو هزار و ۸۹۲ شهید دانش آموز و ۳۰۶ شهید معلم خوزستان گفت: در خوزستان ۵۸۰ هزار دانش آموز و ۵۵۰ هزار فرهنگی داریم. این استان دارای ۷۱۰ مدرسه غیر دولتی با ۷۶ هزار دانش آموز است.

رئیس اداره توسعه مشارکت های مردمی آموزش و پرورش خوزستان تصریح کرد: توسعه مشارکت های مردمی یکی از اولویت های وزارت آموزش و پرورش است. وقتی صندلی خالی در مدارس غیر دولتی وجود داشته باشد ما نیز با نگرش ویژه تری به این مدارس نگاه کرده و بر این اساس امسال ۱۰ هزار دانش آموز را در مدارس غیر دولتی تحت پوشش بسته حمایتی این مدارس قرار  دادیم.

یوسفی بیان کرد: صندلی های خالی مدارس غیر دولتی باید به سمتی بروند که همه تکمیل شده و این مدارس ظرفیت خالی نداشته باشند. البته این تکمیل ظرفیت باید به شرط دارا بودن کیفیت آموزشی و رضایت آموزش و پرورش از این مدارس انجام شود.

وی یادآور شد: در اجرای طرح بسته حمایتی مدارس غیر دولتی، هزینه آموزش دانش آموزان توسط دولت پرداخت می شود. توصیه همیشگی ما به مدارس غیر دولتی این است که نیروها را پس از انجام گزینش برای تدریس و فعالیت انتخاب کنند.

رئیس اداره توسعه مشارکت های مردمی آموزش و پرورش خوزستان عنوان کرد: سند توسعه آموزش و پرورش خوزستان با ۲۶ شاخص تنظیم شده که تعداد چهار شاخص این سند به اداره مشارکت های مردمی اختصاص دارد.

یوسفی در پایان گفت: مشکلات موسسان و مدارس غیر دولتی در زمینه های بیمه، اداره کار، شهرداری و تامین اجتماعی در شورای آموزش و پرورش خوزستان در حال پیگیری است.

منبع / مهر