دانش آموزان دختر شهرستان شوشتر با کمبود آهن و کم خونی مواجه هستند

خورنا به گزارش سایت خبری پیک شوشتر به نقل از دانشکده علوم پزشکی شوشتر ، با توجه به شیوع بالای کم خونی ناشی از فقر آهن و به منظور بهبود این شاخص در دختران نوجوان که از گروههای در معرض خطر کم خونی ناشی از فقر آهن می باشند ، واحد بهبود تغذیه معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی شوشتر همزمان با شروع طرح آهن یاری در سراسر کشور اقدام به توزیع قرص آهن در مدارس دخترانه دوره اول و دوم متوسطه شهرستان نمود.

گفتنی است این برنامه به مدت ۱۶ هفته از ابتدای آذرماه تا پایان اسفند و به ازای هر هفته یک عدد قرص فروس سولفات اجرا خواهد شد.