کارشناس ارشد دارویی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز:

اشتباهات دارویی را جدی بگیرید/ مسمومیت‌های دارویی غیرقابل جبران است

خورنا/ کارشناس ارشد دارویی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: اشتباهات دارویی را جدی بگیرید زیرا مسمومیت‌های ایجاد شده در این زمینه گاهی غیرقابل جبران است.

فرخ رامش امروز با بیان اینکه مسمومیت‌های دارویی را جدی بگیرید اظهار کرد: از وسیله اندازه‌گیری دارو که همراه داروست برای میزان داروی مصرفی استفاده شود.

وی افزود: مقدار مناسب دارو مهم است به‌ویژه برای بچه‌های کوچک ( زیر پنج سال) قاشق‌های آشپزخانه مناسب نیستند زیرا اندازه‌های قاشق‌های آشپزی دارای مقادیر مساوی با وسیله اندازه‌گیری دارو نیستند.

کارشناس ارشد دارویی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز با تاکید بر اینکه اگر شما به فرد دیگری نیز برای داروی کودک وابسته هستید، صراحتاً با او صحبت کرد تا از دوبار دادن دارو و یا اشتباه در مقدار دارو خودداری شود، تصریح کرد: بر اساس آمار رسمی کشور امریکا بیش از ۶۷ هزار خانواده در این کشور در مورد اشتباهات در مورد مقادیر دارو کودک به مرکز اطلاع‌رسانی دارو و سموم زنگ می‌زند.

این دکتر داروساز در ادامه تصریح کرد: برای پرستار کودکتان راهنمایی‌های لازم و واضح در مورد اینکه چه داروی به کودک بدهد، کی دهد و با چه مقداری را بنویسید.

رامش افزود: داروهای تاریخ گذشته و یا داروهایی که مصرف نمی‌کنید در خانه نگهداری نکنید و آنها را دور بریزید.

وی در پایان با بیان اینکه شماره تلفن مرکز اطلاع‌رسانی دارو و سموم را در تلفنتان داشته باشید، خاطرنشان کرد: شماره تلفن مرکز اطلاع‌رسانی دارو و سموم را در موبایل، تلفن خانه‌ خود داشته باشید شما باید شماره تلفن مرکز اطلاع‌رسانی دارو و سموم را در نزدیکی تلفن منزل و روی یخچال خانه برای پرستار کودکتان قرار دهید.