پروژه احداث شرکت شهرک های کشاورزی درخوزستان پنج ساله است

خورنا/ احداث شرکت شهرک های کشاورزی که چندی پیش در خوزستان کلید خورد، بر اساس ظرفیت های کشاورزی که در هر شهرستان استان وجود دارد ، در آن منطقه احداث می شود.

وی گفت: در شهرستان های که ظرفیت شیلات و آبزی پروری مناسب است شهرک شیلات و در شهرستانی که در بخش کشاورزی و یا دامداری فعال هستند متناسب با ظرفیت همان شهرستان شهرکی ساخته می شود.

معاون برنامه ریزی استانداری خوزستان افزود: این پروژه با هدف اقتصادی ساختن فضای کشاورزی و تقویت حوزه های کشاورزی و ایجاد فضای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی خوزستان اجرا می شود.

وی اظهارکرد: این پروژه از یک سال گذشته در کشور اجرایی شده ، و با توجه به شرایط خاص خوزستان در بحث کشاورزی و چند منظوره بودن بخش کشاورزی آن، و با توجه به مرزی بودن خوزستان و شرایط مناسب صادرات و ارتباطات خارجی که در خوزستان است ایجاد این شرکت در این استان نسبت به سایر نقاط کشور بسیار مهم تر و حساس تر است.

حاجتی بیان داشت: با انعقاد قرارداد ایجاد شرکت شهرک های کشاورزی در خوزستان، این شرکت می تواند از امتیازات منطقه آزاد اروند از جمله امتیاز سرمایه گذاری خارجی و داخلی، و نیز معافیت مالیاتی استفاده کند.

خوزستان سالیانه حدود ۱۴٫۵ تن محصولات کشاورزی را تولید می کند، اما تنها ۰٫۷درصد از این تولیدات صادر می شود چون زیر ساخت ها در این استان برای صادرات محصولات کشاورزی فراهم نیست.