انتشار هر گونه آگهی تبلیغاتی از سوی افراد فاقد پروانه کسب ممنوع است

خورنا/ احمد زندی امروز در  آبادان اظهار کرد: بر اساس قانون نظام صنفی کشور (اصلاحیه مهرماه سال ۹۲) انتشار هر گونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق از سوی افراد فاقد پروانه کسب ممنوع است.

وی با بیان اینکه بر همین اساس متخلفان از یک تا ۲۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی خواهند شد تصریح کرد: در صورت مواجهه با مواردی از این دست، پس از تشکیل پرونده مراتب برای پیگیری به تعزیرات حکومتی ارجاع داده می‌شود.

نایب رئیس مجمع امور صنفی آبادان با اشاره به وجود مواردی مشابه که منجر به برخورد شده است عنوان کرد: به شهرداری نیز به عنوان واحدی که مجوز نصب بنرهای تبلغاتی در سطح شهر را به افراد ارائه می‌کند مراتب اطلاع داده شده است.

به گفته زندی، استفاده از دیگر شیوه‌های تبلیغاتی همچون چاپ در روزنامه و یا تراکت و غیره نیز از دیگر موارد قابل پیگیری و برخورد خواهد بود.

منبع/ فارس