برگزاری دوره آموزشی سیستم مدیریت ایمنی غذایی برای مدیران موسسات تولیدی خوزستان

خورنا/ به منظور ارتقای توسعه استقرار سیستم‌های مدیریت ایمنی غذا، دوره آموزشی، توجیهی سیستم مدیریت ایمنی غذایی برای مدیران مؤسسات تولیدی خوزستان، در معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز برگزار شد.

وی اضافه کرد: این دوره به مدت یک روز و آن هم در راستای توسعه استقرار سیستم‌های مدیریت ایمنی غذا، دوره آموزشی- توجیهی سیستم مدیریت ایمنی غذایی و برنامه‌های پیش‌نیازی آن با گروه مخاطب مدیران مؤسسات تولیدی خوزستان تشکیل شد.

مدیرنظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، در ادامه خاطر نشان کرد: از آنجایی که مخاطرات تهدیدکننده سلامت مواد غذایی می‌تواند در هر مرحله از زنجیره مواد غذایی اتفاق بیفتد، نیازمند یک مجموعه با سیاستگذاری صحیح هستیم که سلامتی غذا از مزرعه تا سفره را کنترل کند.

فقهی در پایان عنوان کرد: تضمین سلامتی و ارتقای کیفیت مواد غذایی، اجرای برنامه‌های پیش‌نیازی و سیستم‌های مدیریت ایمنی غذا در کارخانه‌ها، از جمله اهدافی است که در سازمان غذا و دارو پیش‌بینی شده است.

منبع/ فارس