محمد صادق جمشیدی از دادگستری شوش رفت

خورنا : مراسم تودیع و معارفه ی ریاست جدید دادگستری شهرستان شوش روز سه شنبه در تالار نیایش شهرستان شوش برگزار می شود .

بیش از این محمد صادق جمشیدی از رزمندگان و جانبازان پر افتخار هشت ساله ی دفاع مقدس و از نیروهای بومی و توانمند استان در این منصب به خدمت مشغول بوده است .

ایشان به مدت یازده سال به عنوان دادستان و ریاست دادگستری در دادگاه شهرستان شوش مشغول به خدمت بوده است و با اقدامات و تلاش های خود توانسته بود علاوه بر رضایت مندی مردمی تاثیر بسیاری در کاهش ناهنجاری های اجتماعی و میزان جرایم داشته باشد .