فرماندار رامهرمز

آموزش و پرورش از امنیت بر‌تر است

خورنا : فرماندار رامهرمز در جلسه شورای آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش تضمین کننده امنیت در کشور است.

مصطفی سمالی در جلسه شورای آموزش و پرورش این شهرستان که روز گذشته برگزار شد اظهار کرد: آموزش و پرورش از امنیت بر‌تر است زیرا اگر نظام آموزش و پرورش درستی داشته باشیم نظام امنیتی ما هم تضمین خواهد شد.

وی ادامه داد: آموزش و پرورش جزء ارکان اصلی نظام ماست و باید آن را در تمام سطوح جدی بگیریم و در اولویت‌های کاری خود قرار دهیم.

فرماندار رامهرمز با توجه به بدهی شهرداری به آموزش وپرورش تصریح کرد: شهرداری می‌بایست مصوبات شورای آموزش و پرورش را به مرحله اجرا برساند و بابت عدم پرداخت هیچ عذری پذیرفته نیست.

رئیس شورای آموزش و پرورش رامهرمز همچنین گفت: بخشداران نیز ضمن سرکشی به مدارس بخش‌های خود در برطرف کردن برخی از مشکلات مدارس در حد توان تلاش کنند.

وی با بیان ضعف مدیریتی در برخی از مدارس افزود: بعضی از مدیران برخی از مدارس آنچنان که باید توجه خاصی به مدارس خود ندارند.

سمالی خواستار بازنگری برخی از مدیران در رفتارهای مدیریتی مدارس شد و گفت: پیشنهاد می‌کنم قانونی در سطح وزارتخانه مصوب شود که هر ساله بخشی از نیروهایی که توان تدریس را به علل مختلف ندارند غربالگری کرده و نظام آموزش و پرورش را بازسازی کنند.

در این جلسه، اعضای شورای آموزش و پرورش این شهرستان به بیان دیدگاه‌های خود در این رابطه پرداختند.

مرجع / فـارس – خوزنیوز