در کارگاه علمی آموزشی اقتصاد مقاومتی

محسن رضائی: خوزستان باید سالانه ۱۰ میلیارد دلار به تراز مالی کشور اضافه کند

خورنا – سارا ممبینی : دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام طی سخنانی در کارگاه علمی آموزشی اقتصاد مقاومتی که از  طریق ویدئو کنفرانس از سالن شهید هاشمی استانداری خوزستان پخش می شد  اقتصاد مقاومتی را یکی از مهم ترین تدابیر رهبر برای عبور از شرایط کنونی کشور دانست و تصریح کرد:اقتصاد مقاومتی علاوه بر اینکه یک پیش بینی آینده نگرانه است ، تدبیری است که برای برای برون رفت از تحریم های ظالمانه ، فراز و نشیب ها و شوک های اقتصادی که از داخل و خارج به اقتصاد ما وارد می آید ، اندیشیده شده است و دولت نیز درسطوح وزارتی و استانی در صدد است تا با سند چشم انداز همراهی کند .

محسن رضایی افزود :انتظاری که از برگزاری چنین همایشی در استان خوزستان می رود این است که ابعاد اقتصاد مقاومتی در استان خوزستان توسط مدیران و اقتصاد دانان مشخص شود وبا توجه به ظرفیت ها و منابع انسانی و مادی در خوزستان مورد برنامه ریزی قرار بگیرد .
وی با اشاره به اینکه برنامه ی ششم در دست تدوین می باشد از صاحبنظران خواست تا پیشنهادها ی خویش را به مجمع تشخیص مصلحت ارائه کنند تا مورد ارزیابی و بررسی قرار بگیرد.
محسن رضایی در عین حال با تاکید بر لزوم رقابت بین مناطق مختلف و استانها در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی تصریح کرد : در سیاستهای برنامه ی ششم فاکتور رقابت وارد شده است که باید به صورت مستمر به آن توجه شود تا در تولید ملی شاهد افزایش باشیم . مثلا استان خوزستان با سایر استانها از نظر افزایش تراز مالی رقابت کند و سالانه ۱۰ میلیارد دلار به تراز مالی کشور اضافه کند که البته این مستلزم این است که امکانات مالی و اختیارات مربوطه نیز به استانداری خوزستان تعلق بگیرد .