کارت خدمت ماهینی، پولادی، خلیل‌زاده و رحمانی باطل شد