موضوع مذاکره سفیر کشورمان با مقامات کویتی

سفیر کشورمان در کویت با یکی از مسوولان وزارت امور خارجه این کشور درباره مساله روادید ایرانیان دیدار و گفت‌وگو کرد.