رئیس جدید شورای شهر خرمشهر انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه در ابتدای شروع این جلسه، رئیس شورای اسلامی خرمشهر عنوان کرد: زمانی که کاری که انجام می دهیم، هدفش خدمت به مردم باشد و خدمت گذاری به مردم نیز به نحو احسن صورت بگیرد.

سید جواد ادریس پور اظهار کرد: در طی یک سالی که ریاست شورای شهر خرمشهر را به عهده داشتیم خوشبختاته به رغم مشکلات عدیده فعالیت ها و کارهای خوبی در شهر صورت گرفته شده است.

وی تصریح کرد: وجدانم راضی است چرا که در حد توانم شورا را اداره کردم و از اینکه می بینم پرسنل شهرداری خرمشهر از کار شورا در طی این یک سال راضی بوده اند خداوند را شاکر هستیم.

در ادامه این جلسه به صورت رسمی رای گیری برای انتخاب هیئت رئیسه شورا شهر خرمشهر در بین اعضای شورا انجام شد. در این میان علی بندری، سید صباح حسینی و مهدی عساکره کاندیدای ریاست جدید شورا شدند که پس از رای گیری، علی بندری با کسب هشت رای، رئیس جدید شورای اسلامی شهر خرمشهر شد.

همچنین سید علی معادی با کسب هشت رای به عنوان نائب رئیس شورای شهر انتخاب شد و نیز سید مکی موسوی با هشت رای به عنوان منشی و در نهایت علی غزالی با کسب ۹ رای به عنوان خزانه دار شورا انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق قانون شوراها هیئت رئیسه شوراها هر ساله با انتخاباتی در شورا تغییر کرده و ریاست آن نیز یک ساله خواهد بود.