سعید مرتضوی: در دادسرا ۳ پرونده دارم

سعید مرتضوی گفت که در طول دوران خدمتم در سازمان تأمین اجتماعی حتی یک گام خلاف قانون برنداشته‌ام و همه اقدامات و دستورات را بر اساس قانون انجام داده‌ام.