اصلاح‌ طلبان در ۷ طبقه

عدم تعریف واحد از اصلاحات سبب شده تا طی سال‌ها این گروه طبقه‌بندی شود که البته طبقه‌بندی انواع مختلف دارد مثلا هر طیف بنا به سابقه فعالیت و حضور افراد سرشناس در یک طبقه قرار بگیرد