روحانی با تمام وجود درباره«زاینده‌رود» حساس است

معاون اول رییس‌جمهور گفت: این دولت آمده است با تدبیر و اعتدال، مشکلات متعدد کشور را حل کند و این امید را در دل مردم روز به روز فعال کند.