تحویل پروژه مسکن مهر رامشیر

خورنا رضا اکبری: صبح امروز شورای مسکن شهرستان رامشیر به منظور تعیین تکلیف پروژه مسکن مهر تشکیل جلسه داد.

به گزارش خبرنگار خورنا از رامشیر، سرپرست فرمانداری رامشیر با بیان اینکه پروژه ۲۰۰ واحدی مسکن مهر رامشیر از بدو شروع پروژه در سال ۸۹ با مشکلات عدیده ای مواجه بوده است یادآور شد: عدم اطلاع رسانی به مردم در مورد میزان سهم آورده متقاضی و  عدم وجود برنامه زمانبندی ، عدم صلاحیت فنی و اجرایی پیمانکار باعث شد پروژه ای که می بایست ظرف  مدت سیزده ماه تکمیل و به بهره برداری می رسید تا کنون و پس از گذشت چهار سال همچنان ناتمام بماند.

عبدالرضا نوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در زمان شروع پروژه مسکن مهر متقاضیان زیادی که عمدتا هم تحت پوشش نهادهای حمایتی بودند مشارکت قابل توجهی در اجرای طرح داشتند افزود: متاسفانه  پیشرفت کند پروژه باعث افزایش هزینه ساخت گردید به نحوی که طبق آخرین اعلام اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان میزان سهم آورده متقاضیان جهت تحویل خانه می بایست به ۱۸۰ میلیون ریال برسد و همین امر باعث انصراف بسیاری از متقاضیان مسکن مهر شد.

وی با بیان اینکه هم اکنون پیشرفت فیزیکیپروژه مسکن مهر رامشیر ۷۵ درصد است افزود: با توجه به مشکل نقدینگی متقضیان و با موافقت تمامی اعضا مقرر شد مسکن مهر ۲۰۰ واحدی به بلوکهای چهار واحده تفکیک و با همین میزان پیشرفت فیزیکی به متقاضیان تحویل داده شود.

در این جلسه فرماندار ، مدیر مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان، شهردار، پیمانکار پروژه و نماینده مردمی متقضایان مسکن مهر حضور داشتند .