تجمع بازنشستگان فولاد مقابل مجلس

خورنا: جمعی از بازنشستگان صنعت فولاد کشور با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی نسبت به تعویق در پرداخت حقوق خود اعتراض کردند.

تجمع کنندگان دریافت به موقع حقوقشان را خواستار بودند و می‌گفتند این امر جز با استقراض صندوق بازنشستگی از خزانه امکان پذیر نیست.

بازنشستگان صنعت فولاد از این که چند ماه است حقوقشان را دریافت نکردند، گله‌مند بوده و خواستار پیگیری این موضوع از سوی نمایندگان و مجلس شورای اسلامی شدند.